This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ hưu xanh ngọc lớn trừ tà hóa giải vận xui cho gia chủ A075

a075-ty-huu-xanh

5,250,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh ngọc lớn bột đá màu, đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 58cm

Tỳ hưu trên gậy như ý may mắn, thăng quan tiến chức A076

ty-huu-nhu-y-lon-a076

5,250,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu trên gậy như ý lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Cặp tỳ hưu xanh hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu K116M

k116m-ty-huu-2

5,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu xanh đỉnh đầu đỏ, trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu nạp phước chiêu tài hóa sát, hóa giải vận xui cho gia chủ E025

ty-huu-dong-e025-1

5,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá giả đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 15cm x

Tỳ hưu bắp cải to công việc thăng tiến, của cải dồi dào E166

ty-huu-bap-cai-lon-e166-2

5,775,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu kéo bắp cải xanh và hoa tứ quý bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tỳ hưu vạn phước lớn hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu E008

ty-huu-lon-e008-1

5,775,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đứng trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu dát vàng trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát F022

ty-huu-dat-vang-f022-02

5,940,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 58cm x 25cm x

Tỳ hưu vượng tài bích tà hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu H134G

h134g-ty-huu-vang

6,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng trên đế gỗ lớn, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu vượng tài trung giúp công việc thăng tiến, thuận lợi E004

ty-huu-xanh-trung-e004-1

4,375,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu xanh cánh vểnh, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) :

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh củng cố sự nghiệp vững vàng, tài vận hanh thông BKX-S

ty-huu-bac-kinh-xanh-chuan

2,360,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá cẩm thạch Bắc Kinh, Hồng Kông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 5cm x 9cm

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trấn trạch, gia đạo bình an, chế hóa sao xấu BKT-M

ty-huu-bac-kinh-trang

5,580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trấn trạch, gia đạo bình an BKT-S

ty-huu-bac-kinh-trang-chuan

2,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh phát tài phát lộc, trấn trạch tịch tà BKX-L

ty-huu-xanh-khung

18,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc bích, banded onyx). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh sự nghiệp vững vàng, thăng quan tiến chức BKX-M

ty-huu-bac-kinh-xanh-02

5,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá Cẩm thạch (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm

Tỳ hưu Bắc Kinh đen tài lộc hanh thông, kinh doanh phát đạt BKD-L

ty-huu-bac-kinh-den-khung-02

15,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm

Tỳ hưu Bắc Kinh đen công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt BKD-M

ty-huu-bac-kinh-den-02

5,580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x


Tỳ Hưu Shop – Linh Vật Tỳ Hưu – Ý Nghĩa Tỳ Hưu – Trang Sức Tỳ Hưu