This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia ATH13-6

ath13-6-ty-huu-phi-thuy-1

28,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) :

Tỳ hưu Tiêu Ngọc nâu kinh doanh phát đạt, tài lộc tăng tiến TN05

ty-huu-tieu-ngoc-nau-02

28,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu ngọc nâu( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 15cm x 29cm +

Tỳ hưu hắc ngà nằm buôn bán, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc HM120

hm120-ty-huu-nam-lon-2

20,400,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hắc Ngà nằm lớn, có vảy rồng (Thạch anh đen), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc nâu kinh doanh phát đạt, tài lộc tăng tiến TN05

ty-huu-tieu-ngoc-nau-02

28,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu ngọc nâu( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 15cm x 29cm +

Tỳ hưu tiêu ngọc công việc thuận lợi, tài vận hanh thông HM024

hm024-ty-huu-tieu-ngoc-1

7,548,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh trung công việc thuận lợi, tài vận hanh thông M002

ty-huu-tieu-ngoc-xanh-trung-m002-2

7,548,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x

Tỳ hưu Bạch Ngọc trung trấn trạch, bảo trợ sức khỏe BN04

ty-huu-bach-ngoc-bn04-01

7,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 6cm x 13.5cm + Khối

Tỳ hưu hắc ngà xâu tiền hóa sát tịch tà, đem lại bình an cho gia đạo M020

ty-huu-hac-nga-xau-tien-m20-2

8,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng ngậm xâu tiền (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu gân huyết đỏ phòng làm việc, bàn thờ thổ thần N081

ty-huu-gan-huyet-do-022

8,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 10cm

Tỳ hưu gân huyết đỏ đem lại sự thịnh vượng về tài lộc DT104

ty-huu-gan-huyet-do-dt104-02

11,016,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm

Tỳ hưu Tiêu Ngọc đỏ giúp buôn bán, đem lại sự thịnh vượng R004

ty-huu-gan-huyet-do-dt104

11,016,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm

Tỳ hưu hoàng long cõng con chiêu tài lộc, hóa giải Ngũ Hoàng đại sát M016

ty-huu-hoang-long-cong-con-m016-2

11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng con đá Hoàng Long (Tân Cương – Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x

Tỳ hưu hoàng long vẩy rồng hóa giải sao xấu, hóa giải thị phi tiểu nhân M015

ty-huu-hoang-long-vay-rong-m015

11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng gậy như ý đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21.5cm x

Tỳ hưu Hoàng Long vảy rồng kinh doanh phát đạt, hóa sát tịch tà DT200

ty-huu-hoang-long-vay-rong-dt200-02

11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long vàng dáng đứng, chạm vảy rồng (Tân Cương, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh , có tác dụng hóa giải Ngũ Hoàng đại sát DT101

ty-huu-gan-huyet-xanh-dt101-05

13,056,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh huyết củng cố sự nghiệp, chiêu tài lộc R001

ty-huu-tieu-ngoc-xanh-lon-r001-2

13,056,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm


Tỳ Hưu Shop – Linh Vật Tỳ Hưu – Ý Nghĩa Tỳ Hưu – Trang Sức Tỳ Hưu