Ngọc Bội Tỳ Hưu

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức S2001-7266

s2001-7266-06

7,266,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4cm x 2.2cm + Khối lượng:

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp trán trạch, tịch tà hóa sát S2002-7953

s2002-7953-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

7,953,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.5cm +

Ngọc bội 12 Tỳ Hưu tài lộc dồi dào, thập toàn thập mỹ S238

ngoc-boi-12-ty-huu

8,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 80g + Ý nghĩa: tài lộc

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy là biểu tượng cho chiều tài, phát lộc S2002-8536

s2002-8536-ty-huu-ngoc-phi-thuy

8,536,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.6cm +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp mang lại nhiều may mắn S2003-8638

s2003-8638-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

8,638,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng):

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy thăng quan tiến chức, tịch tà hóa sát S2002-8757

s2002-8757-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

8,757,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.3cm x 2.6cm +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy bảo trợ sức khỏe, chiêu tài phát lộc S2005-9100

s2005-9100-ty-huu-ngoc-phi-thuy

9,100,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.6cm x 2.6cm + Khối

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy chiêu tài phát lộc, bảo trợ sức khỏe S2000-9110

s2000-9110-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

9,110,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2.5cm + Khối lượng:

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy chiêu tài phát lộc, tịch tà hóa sát S2005-9234

s2005-9234-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

9,234,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.4cm x 2.5cm + Khối

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tịch tà hóa sát, thăng quan tiến chức S2000-9547

s2000-9547-ty-huu-ngoc-phi-thuy-2

9,547,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2.6cm + Khối lượng:

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức S2003-9585

s2003-9585-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

9,585,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng):

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe S2005-9900

s2005-9900-ty-huu-ngoc-phi-thuy

9,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.8cm x 2.8cm + Khối

Ngọc bội Tỳ hưu Phỉ Thúy mang lại trọn vẹn về tài, lộc, và bình an S821

ngoc-boi-cap-ty-huu-phi-thuy-s821-01

11,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 4.5 cm + Khối lượng: 124g

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát S2003-6460

s2003-6460-ty-huu-ngoc-phi-thuy

6,460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng):

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy trừ tiểu nhân, tránh thị phi S2005-6487

s2005-s3-6487-ty-huu-phi-thuy

6,487,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.7cm x 1.5cm