Tỳ Hưu Ngọc, Đá Quý

Tỳ hưu Phỉ Thúy củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia THT18

tht18-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

36,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 5cm x 11cm

Tỳ hưu Phỉ Thúy bảo trợ sức khỏe, thăng tiến công danh THT49

tht49-ty-huu-ngoc-phi-thuy-2

38,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm

Tỳ hưu Phỉ Thúy chiêu tài chiêu lộc, bảo trợ sức khỏeTH13-5

ty-huu-phi-thuy-th13-5-04

39,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 6cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe THT01

ty-huu-ngoc-phi-thuy-tht01-01

39,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17.5cm x 5.5cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia THT28

tht28-39900-04

39,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 15.5cm x 5.5cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt THT56

tht56-42900-03

42,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 14.5cm x 7cm x

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe TH13-6

ty-huu-phi-thuy-th13-6-02

48,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 5cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy chiêu tài chiêu lộc, bảo trợ sức khỏe TH13-4

ty-huu-phi-thuy-th13-4-02

58,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 22.5cm x 8.5cm x

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp TH13-9

ty-huu-phi-thuy-th13-9-04

58,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 24cm x 10cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh TH13-7

ty-huu-ngoc-phi-thuy-th13-7-01

59,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 6.5cm

Tỳ hưu Phỉ Thúy thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp THL-11-05

ty-huu-ngoc-phi-thuy-01

83,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 7.5cm x 15cm +

Tỳ hưu Phỉ Thúy trấn trạch hưng gia, bổ trợ sức khỏe TH13-3

ty-huu-phi-thuy-th13-3

63,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 5cm

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp THPT-01

ty-huu-phi-thuy-thpt-01-02

118,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng đứng cánh vểnh (Myanmar, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nằm đem lại bình an, trấn trạch hóa sát NPT-3

ty-huu-phi-thuy-npt-32

119,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dáng vồ chế tác từ phôi ngọc Phỉ Thúy lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe THT47

tht47-5

132,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 23cm x 10cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy đứng củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia PT01

ty-huu-phi-thuy-dung-pt01-032

145,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 14cm x 27cm +