Tỳ Hưu Bắc Kinh

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh củng cố sự nghiệp vững vàng, tài vận hanh thông BKX-S

ty-huu-bac-kinh-xanh-chuan

2,360,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá cẩm thạch Bắc Kinh, Hồng Kông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 5cm x 9cm

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trấn trạch, gia đạo bình an, chế hóa sao xấu BKT-M

ty-huu-bac-kinh-trang

5,580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trấn trạch, gia đạo bình an BKT-S

ty-huu-bac-kinh-trang-chuan

2,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh phát tài phát lộc, trấn trạch tịch tà BKX-L

ty-huu-xanh-khung

18,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc bích, banded onyx). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh sự nghiệp vững vàng, thăng quan tiến chức BKX-M

ty-huu-bac-kinh-xanh-02

5,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá Cẩm thạch (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm

Tỳ hưu Bắc Kinh đen tài lộc hanh thông, kinh doanh phát đạt BKD-L

ty-huu-bac-kinh-den-khung-02

15,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm

Tỳ hưu Bắc Kinh đen công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt BKD-M

ty-huu-bac-kinh-den-02

5,580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh đen phát lộc, bảo trợ sức khỏe BKD-S

ty-huu-bac-kinh-den-chuan

2,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá đen tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 4.5cm x

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng bảo trợ sức khỏe, trấn nhà BKT-L

ty-huu-bac-kinh-trang-khung-01

15,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm