Các Loại Tỳ Hưu Khác

Tỳ hưu Tiêu Ngọc đỏ của tài lộc dồi dào, hóa sát tịch tà K005

cap-ty-huu-tieu-ngoc-do-nho-k005-01

3,366,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 6cm x 9.5cm

Tỳ hưu Hoàng Long nhỏ trấn trạch, đem lại bình an cho gia đạo HM017

hm017-ty-huu-hoang-long-1

1,428,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long vàng dáng đứng cỡ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm

Tỳ hưu cam chiêu tài vượng tài vượng trạc, trấn trạch trừ tà E032

ty-huu-cam-e032-1

1,575,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bằng bột đá màu, đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm

Tỳ hưu đá Hoàng Long nhỏ trấn trạch, đem lại bình an cho gia đạo M131

ty-huu-hoang-long-m133-11

1,632,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long vàng dáng đứng cỡ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm

Tỳ hưu vàng vượng tài hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu E019

ty-huu-vang-e019-1

1,925,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x

Tỳ hưu vượng tài bích tà vượng tài vượng trạc, trấn trạch

ty-huu-xanh-trung-e006-1

2,625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 12.5cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh nhỏ công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý M004

ty-huu-tieu-ngoc-nho-m004-2

2,248,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Tiêu Ngọc gân xanh huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 4cm

Tỳ hưu Lam Ngọc lớn củng cố sự nghiệp vững vàng, tài vận hanh thông, hóa sát tịch tà M007

ty-huu-lam-ngoc-lon-m007-2

3,060,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 7cm x 16cm +

Tỳ hưu gỗ chiêu tài giúp trừ tà, trấn trạch E024

ty-huu-go-e024-1

3,325,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 21cm x

Cặp tỳ hưu thạch anh hồng có tác dụng trấn trạch, trừ tà tịch tà M168

ty-huu-thach-anh-hong-m168-2

4,200,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: cặp tỳ hưu đá thạch anh hồng đứng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm

Tỳ hưu tài phước sung túc và mang đến điềm lành cho gia đạo E011

ty-huu-xanh-e011-1

4,200,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 18cm x 31cm

Tỳ hưu nạp phước chiêu tài giúp trấn trạch, hóa sát E025

ty-huu-dong-e025-1

5,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá giả đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 15cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc đỏ kinh doanh phát đạt, trấn nhà tịch tà K007

ty-huu-tieu-ngoc-do-trung-02

4,950,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc mình đỏ, đầu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc lớn giúp kinh doanh buôn bán phát đạt K004

cap-ty-huu-tieu-ngoc-do-lon-k004-01

6,732,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm

Ấn Tỳ Hưu Thọ Sơn tăng cường địa vị, tránh tiểu nhân DT160

an-ty-huu-02

6,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ấn tỳ hưu đá Thọ Sơn (Phúc Kiến). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 15cm +

Tỳ hưu Tiêu Ngọc đỏ buôn bán, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc H019

ty-huu-tieu-ngoc-do-h019-02

7,548,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ gân huyết nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x